Tag Archives: jual beli tanah

TATA CARA JUAL BELI TANAH DAN BALIK NAMA SERTIPIKAT

TATA CARA JUAL BELI TANAH DAN BALIK NAMA SERTIPIKAT

“ Saya mempunyai tanah yang sudah bersertipikat, karena ingin menambah modal mengembangkan usaha. Saya berniat menjual tanah tersebut dan saya sudah mendapatkan seseorang yang akan membeli tanah saya. Apa yang harus saya dan calon pembeli lakukan ¿”

Apabila sudah terdapat kesepakatan mengenai harga tanah antara penjual dan calon pembeli, selanjutnya penjual dan calon pembeli datang ke kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang akan dijual untuk membuat akta jual beli tanah.

“Siapakah Pejabat Pembuat Akta Tanah itu ¿ “

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tertentu, yaitu Akta Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan ke Dalam Perusahaan, Pembagian Hak Bersama, Pemberian Hak Tanggungan, Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik dan pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik. Continue reading

Advertisements

Hal Penting Dalam Jual Beli Tanah

Hal Penting Yang Perlu Diketahui Oleh Masyarakat

Tentang Jual Beli Tanah

Masih jamak terjadi transaksi atas bidang Tanah oleh masyarakat dilakukan dibawah Tangan atau tidak didaftarkan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Kondisi ini menyebabkan system administrasi pertanahan tidak terpelihara dengan baik, keadaan kepemilikan Tanah menjadi tidak jelas sehingga perlindungan hukum terhadap hak atas Tanah menjadi lemah. Continue reading